På denne siden vil du finne alle aktuelle dokumenter tilknyttet NSBK som blant annet: Klubbens lover, handlingsplan, referater / protokoller og årsmøtedokumenter.

Styrende dokumenter

Oversikt over lover og regler for NSBK, handlingsplaner samt rasespesifikke avlsstrategier.

Lovene Norsk Schnauzer Bouvier Klubb
Retningslinjer styrearbeid
Arbeidsinnstruks ASU
Strategidokument-for-NSBK-2019-2021
Klubbhåndbok NSBK 2021 (1)

Informasjon fra ASU om revidering av RAS:
Flere undrer seg nok over at RAS pr d.d. ikke er revidert. Bakgrunnen for dette er vedtak i NKKs hovedstyret der det ble besluttet å utsette revidering av RAS i påvente av nye og bedre IT-løsninger for helsestatistikk m.m. Avl- og sunnhetsutvalget jobber pr i dag med revidering av RAS, men avventer endelig ferdigstillelse til NKKs systemer er klare.

RAS Riesenschnauzer
RAS Schnauzer
RAS Dvergschnauzer
RAS Bouvier des Flandres

Årsmøte

Referater og protokoller