På denne siden vil du finne alle aktuelle dokumenter tilknyttet NSBK som blant annet: Klubbens lover, handlingsplan, referater / protokoller og årsmøtedokumenter.

Styrende dokumenter

Årsmøte

Referater og protokoller