På denne siden finner du oversikt over navn og kontaktinformasjon til medlemmer i styret for NSBK.

Felles mailadresse for styret

styret@nsbk.no

Leder

Arild Kristensen
Elsbergsvei 10
1540 Vestby
Mobil: 928 40 502
leder@nsbk.no

Nestleder

Mona Nilsen
Frydenlundgata 51
8517 Narvik
Mobil: 976 50 452
nestleder@nsbk.no

Sekretær

Line Strømsvik Kristiansen
Leiv Erikssonsvei 27
7040 Trondheim
Mobil: 905 39 109
sekreter@nsbk.no

Kasserer

Berit Engnes
Osvegen 596
5229 Kalandseidet
Mobil:928 58 681
kasserer@nsbk.no

Styremedlemmer

Andreas Bachmann
Sørhallet 49
5518 Haugesund
Mobil: 982 37 221
styremedlem1@nsbk.no
Arild Schjølberg
Åsmund Sveens veg 33
2407 Elverum
Mobil: 489 92 837
styremedlem2@nsbk.no
Wenche Martinsen
Veldromsvegen 10
2385 Brumunddal
Mobil: 458 08 258
styremedlem3@nsbk.no

Varamedlemmer

Rigmor Sjøvoll
Båsmobakken 19
8616 Mo i Rana
Mobil: 913 04 340
varamedlem1@nsbk.no

Veronica Seppola
Sandbakken 19c
2053 Jessheim
Mobil: 906 80 239
varamedlem2@nsbk.no