På denne siden finner du oversikt over navn og kontaktinformasjon til medlemmer i styret for NSBK.

Felles mailadresse for styret

styret@nsbk.no

Leder

Arild Kristensen
Elsbergsvei 10
1540 Vestby
Mobil: 928 40 502
leder@nsbk.no

Nestleder

Arild Schjølberg
Åsmund Sveens veg 33
2407 Elverum
Mobil: 489 92 837
nestleder@nsbk.no

Sekretær

Rigmor Sjøvoll
Båsmobakken 19
8616 Mo i Rana
Mobil: 913 04 340
sekreter@nsbk.no

Kasserer

Anne Marie Madsveen
Granittvegen 79
2008 Fjerdingby
Mobil: 900 56 725
kasserer@nsbk.no

Styremedlemmer

Andreas Bachmann
Sørhallet 49
5518 Haugesund
Mobil: 982 37 221
styremedlem1@nsbk.no
Bodil Nergaard

Foldevikveien 280
9470 Grantangen
Mobil: 413 12 644
styremedlem2@nsbk.no

Veronica Seppola
Sandbakken 19c
2053 Jessheim
Mobil: 906 80 239
styremedlem3@nsbk.no

Varamedlemmer

Vivian Bruun
Leknessløyfa 10
8370 Leknes
Mobil: 970 91 205
varamedlem2@nsbk.no