På denne siden finner du oversikt over navn og kontaktinformasjon til medlemmer i styret for NSBK.

Felles mailadresse for styret

styret@nsbk.no

Leder

Berit Engnes
Osvegen 596
5229 Kalandseidet
Mobil: 928 58 681
leder@nsbk.no

Nestleder

Anniken S Volden
Furuvegen 4
7212 Korsvegen
Mobil: 452 66 809
nestleder@nsbk.no

Sekretær

Kai Ove Skaftnesmo
Gravdalslien 37
5165 Laksevåg
Mobil: 456 72 239
sekreter@nsbk.no

Kasserer

Anne Marie Madssveen
Granittvegen 79
2008 Fjerdingby
Mobil: 900 56 725
kasserer@nsbk.no

Styremedlemmer

Andreas Bachmann
Sørhallet 49
5518 Haugesund
Mobil: 982 37 221
styremedlem1@nsbk.no
Bodil Nergaard
Foldevikveien 280
9470 Gratangen
Mobil: 413 12 644
styremedlem2@nsbk.no
Heidi Pedersen
Djupvikveien 8
9519 Kviby
Mobil: 958 13 430
styremedlem3@nsbk.no

Varamedlemmer

Vivian Bruun
Leknessløyfa 10
8370 Leknes
Mobil: 970 91 205
varamedlem1@nsbk.no

Thea S. Fjelldal

Mobil: 476 36 500
varamedlem2@nsbk.no

Kontaktinformasjon til alle tillitsvalgte i NSBK, samt kontaktpersoner for klubbens gruppeløse områder finner du under KONTAKT, eller ved å følge denne linken