På denne siden finner du oversikt over navn og kontaktinformasjon til medlemmer i styret for NSBK.

Felles mailadresse for styret

styret@nsbk.no

Leder

Arild Schjølberg
Åsmund Sveens veg 33
2407 Elverum
Mobil: 489 92 837
leder@nsbk.no

Nestleder

Mette Tufte
Skjoldvein 13B
0881 Oslo
Mobil: 924 07 000
nestleder@nsbk.no

Sekretær

Kjersti Græe
Ljabrubakken 6 b
1165  OSLO
Mobil: 909 21 567
sekreter@nsbk.no

Kasserer

Anne Marie Madssveen
Granittvegen 79
2008 Fjerdingby
Mobil: 900 56 725
kasserer@nsbk.no

Styremedlemmer

Andreas Bachmann
Sørhallet 49
5518 Haugesund
Mobil: 982 37 221
styremedlem1@nsbk.no
Bodil Nergaard
Foldevikveien 280
9470 Grantangen
Mobil: 413 12 644
styremedlem2@nsbk.no

Lisa Milliane Nøtnes
Halvardus Kristensens Gate 10
3732 Skien
Mobil: 456 95 008
styremedlem3@nsbk.no

Varamedlemmer

Åge Skogstad
Skjetnemarkveien 74 B
7081 Sjetnemarka
Mobil: 954 77 940
varamedlem1@nsbk.no

Vivian Bruun
Leknessløyfa 10
8370 Leknes
Mobil: 970 91 205
varamedlem2@nsbk.no