Du har kommet inn på Norsk Schnauzer Bouvier Klubb (NSBK) sin valpeliste. Her finner du/dere forhåpentligvis et nytt familiemedlem og en turkamerat og/eller treningspartner. Mange har hatt en schnauzervariant eller bouvier des flandres før, mens for andre er dette første gangen. Vi ønsker at alle skal tenke grundig gjennom hva en valp og senere voksen hund vil bety i livet til deg og din familie. Impulskjøp anbefales IKKE uansett rase man velger.

VIKTIG: Du finner her linker til raseklubbens retningslinjer og anbefalinger for oppdrett på våre raser, samt Norsk Kennel Klub’s grunnregler for avl og oppdrett. Sett deg grundig inn i begge deler. Oppdretterne opplyser deg her om de kvalifikasjon kull og foreldredyr har, og du som valpekjøper har dermed anledning til å gjøre deg opp en mening og stille spørsmål.

Veiledning for kjøp av valp (PDF) ➞

Her finner du NKK sine krav og NSBK retningslinjer for avl på våre raser ➞

Klubben kvalitetssikrer at disse opplysningene stemmer slik at du kan være trygg på hvilke kvalifikasjoner et kull har. Det er likevel viktig å understreke at alle levende vesen i naturen er et resultat av arvelige egenskaper fra begge sider – og fra flere generasjoner bakover. Ingen oppdretter kan gi 100% garanti for fremtidig helse for din fremtidige hund. Oppdretteren har opplysningsplikt om kjente risikofaktorer på rasen, men samtidig må du huske at alle oppdrettere strekker seg langt for å avle på så sunne og friske hunder som mulig.

Lykke til med ny hund!

Dvergschnauzer
Dvergschnauzer
Dvergschnauzer
Bouvier des Flanders