Styret i NSBK kan påskjønne personer som har gjort spesielt stor innsats i klubben eller ytet klubben spesielt store tjenester i en enkelt-sak eller på et enkeltfelt. Disse kan tildeles klubbens hederstegn.

Under årsmøtet kan styret foreslå særlig fortjente medlemmer som i en årrekke har utmerket seg på en særdeles fremragende måte til æresmedlem. Som æresmedlem kan vanligvis bare utnevnes medlemmer som tidligere har mottatt NSBKs Hederstegn

Klubbens Æresmedlemmer

Arild Eriksen, Else Hegbom, Kari Schønfeldt Wilberg, , Bjørn Adde, Stig Larsen, Aud Fossum, Harald Edvardsen, Reidun Stensrud, Torill Adde, Mette Tufte, Tone Johansen og Arild Kristensen.

Klubbens Hederstegn innehar

Ann Margrete Kindberg, Gerd Nilsen, Grete Hansen, Unni Edvardsen, Geir Tjernshaugen, Lone Gjerdalen, Erik Vestnes, Ranveig Vestnes, Kari Ann Sogstad, Mette M. Tufte, Johnny Johnsen, Fredrik Hansen, Bjørn Adde, Aud Fossum, Harald Edvardsen, Eva Ingebjørg Jahr, Torill Adde, Jan Erik Haugli, Øivind Storfjeld, Wenche Berntsen, Reidun Stensrud, Harald Flatin, Tarja Aabø, Tone Johansen, Eirik Bråten, Arild Kristensen, Ulla Britt Kristensen og Astrid Simensen.

Medlemmer med Hederstegn og Æresmedlemskap som er gått bort

Marit Johansen, Anne-Ma Diesen Stavseth, Per Rønåsbråten, Brita Øye, Per Øye, Toni Stranger, Inga Oline (Lulle) Bleum, Randi Rasmussen, Svenn Erik Simensen og Astrid Welle.