Norsk Schnauzer Bouvier Klubb ble stiftet i 1946 og har i dag ansvar for hele 9 forskjellige raser. NSBK har ca. 1000 medlemmer og disse får tilbud om aktiviteter fra dagens 6 avdelinger og kontakter rundt i landet. Vi er stolte av å kunne presentere våre raser på hjemmesiden og ber alle interesserte kontakte oss for mer informasjon.

NSBK er en veldrevet klubb som har ansvar for hele 9 forskjellige raser. Hvordan kan det bli så mange? Schnauzervariantene er registrert som hele 8 raser pga. de forskjellige fargevariantene. NSBK er medlem av ISPU (International Schnauzer Pinscher Union) som er en organisasjon som fremmer rasenes interesser i samarbeid med FCI. I Norge har klubben i underkant av 1000 medlemmer, og disse får tilbud om aktiviteter fra dagens 7 grupper og kontakter rundt i landet. Gruppene arrangerer utstillinger og lydighetsstevner, og trener aktivt innenfor alle grener innen hundesporten. NSBK har et avls- og sunnhetsutvalg med representanter for hver av rasene, som bidrar med råd og hjelp til klubbens medlemmer og oppdrettere.

NSBK schnauzer

Norsk Schnauzer Klubb ble stiftet i 1946, og var da spesialklubb for Schnauzere, samt Bouvier des Flandres. I 1979 ble Dvergpinscher- og Mellompinscherklubbene en del av klubben, og navnet ble endret til Norsk Schnauzer Pinscher Bouvier Klubb. Heretter referert til som NSPBK. Pinschervariantene har imidlertid dannet en egen klubb (Norsk Pinscher Klubb). Klubbens nye navn ble fra 01.01.2002 Norsk Schnauzer Bouvier Klubb, heretter referert til som NSBK.

Vi er stolte av å kunne presentere våre raser på hjemmesiden og ber alle interesserte kontakte oss for mer informasjon.

For å kunne ha en hjemmeside som er interessant for leserne trenger vi hjelp fra dere. Send gjerne inn historier, bilder, meldinger om aktiviteter osv.

Hvis det er noe dere savner på siden så tips gjerne webmaster om dette.

Klubbens Bankkontonummer er: 1602.54.11920