Krav om kjent status på HD på Schnauzer Sort og Salt/Pepper hos NKK for registrering av valper.

Dato: 29. april 2022 - Publisert av: Andreas Bachmann

ASU minner om at det fra 01.06.2022 er krav om kjent status på HD på Schnauzer Sort og Schnauzer Salt/Pepper hos NKK for registrering av valper. Det vil si at avlsdyr skal være HD røntget før registrering av valper. Krav om kjent HD-status gjelder ikke ved bruk av sæd som er frosset før restriksjonen trådte i kraft og hvor hunden ikke lenger er i live. Vi har også fått godkjent registrering av DNA-DCM RBM20 (hjertefeil) i Dogweb. Godkjent laboratorium for dna-testen er Laboklin. Skjema for registrering i dogweb bestilles på “Min Side” hos NKK og DNA testen bestilles fra Laboklin via labogen. https://shop.labogen.com/en/genetic-test-order/dog/ Dette er en enkel svab test som gjennomføres smertefritt hos veterinær. Mer info om DCM her: https://nsbk.no/sentral-registrering-av-dna-test-for-dilatert-kardiomyopati-dcm-pa-genet-rbm20/ Minner også om at NSBK har refusjonsordning for både HD (500 kr) og DCM (300 kr) på første gangs testing/røntgen for medlemmer. les mer her: https://nsbk.no/refusjonsordning-for-helse-og-mentaltester-er-oppdatert/ Her du spørsmål send oss gjerne en mail på asu@nsbk.no Med Vennlig Hilsen NSBKs Avls og Sunnhetsutvalg

Alle områder / Helse