Styret i NSBK har tidligere sendt et forslag til NKK (Sunnhetsutvalget), der
vi anmodet om at HD avlesning burde følges av en mer fyldig, skriftlig tilbakemelding
til eier. Pr i dag får man stort sett bare en bokstav i en mail fra NKK.
Vi ønsket ikke endringer på dogweb, kun på tekst som sendes eier.
Vi fikk ikke medhold i dette og svaret fra NKK kan leses her.

Svarbrev Norsk Schnauzer Bouvier Klub (HD avlesning) etter SU 2022-2

Artikkelen ble postet i kategorien:
Alle områder / Helse