Norsk Schnauzer Bouvier klubb er av NKK gitt ansvar for å forvalte følgende hunderaser: Riesenschnauzer, sort og salt/pepper, Schnauzer sort og salt/pepper, Dvergschnauzer sort, hvit, salt/pepper og sort/sølv og Bouvier Des Flanders.

I henhold til klubbens statutter skal NSBK ha et avlsutvalg med representanter for hver av rasene som bidrar med råd og hjelp til klubbens medlemmer og oppdrettere. Se under “Avls- og sunnhetsutvalg” for medlemmenes kontaktinfo.

Oppdretterlisten er et verktøy både for oppdretter og valpekjøper, og målet med oppdretterlisten er todelt. Det skal både være en arena for oppdrettere til å synliggjøre seg selv, men den skal også være en hjelp til valpekjøpere. Det er derfor anført øverst på oppdrettersidene at denne er for aktive oppdrettere.
Dersom det er ti år eller mer siden oppdretters forrige kull anses ikke oppdretter som aktiv, og tas foreløpig ut fra listen. Oppdretter settes inn igjen ved melding om kull.

Har du avls-spørsmål om noen av rasene, kan du ta kontakt med ASU.

Alle oppdrettere som er medlem av NSBK kan melde inn kull, og alle kull kan meldes inn selv om de ikke oppfyller klubbens kriterier. Det må imidlertid komme tydelig frem hvilke kriterier som oppfylles.

Arbeidsinnstruks ASU

Valg av avlspartner

NB: Når søknad om godkjenning av kull sendes til Avlsråd pr e-post, må det oppgis fargevariant i e-postens emnefelt.

Skjemaer

Grunnregler for Avl og Oppdrett Riesenschnauzer
Grunnregler for avl og oppdrett Schnauzer
Grunnregler for avl og oppdrett Dvergschnauzer
Grunnregler for avl og oppdrett Bouvier Des Flandres
NKK`s Etiske retningslinjer avl og oppdrett – Juni 2018
Forenklet kullinnmelding