Norsk Schnauzer Bouvier klubb er av NKK gitt ansvar for å forvalte følgende hunderaser: Riesenschnauzer, sort, sort/sølv og salt/pepper, Schnauzer sort og salt/pepper, Dvergschnauzer sort, hvit, salt/pepper og sort/sølv og Bouvier Des Flanders.

NSBK har et avls- og sunnhetsutvalg (ASU) med representanter for hver av rasene som bidrar med råd og hjelp til klubbens medlemmer og oppdrettere.
Kontaktinfo ASU: NSBKs Avls- og sunnhetsutvalg (ASU)

Alle oppdrettere som er medlem av NSBK kan melde inn kull, og alle kull kan meldes inn selv om de ikke oppfyller klubbens anbefalte retningslinjer. Kullet SKAL imidlertid oppfylle NKKs krav, og det BØR oppfylle klubbens retningslinjer. Det må komme tydelig frem hvilke av klubbens retningslinjer som oppfylles, og oppdretter er ansvarlig for å oppgi korrekte opplysninger.

ASU foretar stikkontroller, og rapporterer til styret dersom det avdekkes opplysninger som ikke stemmer.
Har du spørsmål om noen av rasene eller avl og oppdrett, kan du ta kontakt med ASU.
Under finner du NKKs krav for registrering og NSBKs retningslinjer for hver enkelt av våre raser.

NKKs krav og NSBKs retningslinjer – bouvier des Flandres

NKKs krav og NSBKs retningslinjer – Riesenschnauzer

NKKs krav og NSBKs retningslinjer – dvergschnauzer

NKKs krav og NSBKs retningslinjer – Schnauzer

Etiske grunnregler for avl og oppdrett – September 2021