NKKs krav og NSBKs retningslinjer – Schnauzer

NKKs krav og NSBKs retningslinjer – Schnauzer

NKKs krav for registrering:
– Foreldredyr må være HD-røntget

NSBKs retningslinjer, forenklet:

– Foreldredyr anbefales å være røntget fri for HD
– Foreldredyr anbefales å være øyelyst fri før paring
– Foreldredyr anbefales å ha kjent mentalstatus
– Foreldredyr anbefales å være premiert med minimum 2 x VG på utstilling, hvorav et resultat er oppnådd etter 18 måneders alder.
– Foreldredyr anbefales å oppfylle alderskrav, minimum 2 år.

Retningslinjer Schnauzer

Skjema Kullinnmelding

Kullinnmelding sendes asu@nsbk.no