På denne siden vil du som oppdretter finne informasjon om hvordan du går frem når du skal søke alvsrådet om godkjennelse av ditt valpekull, samt rutinen du skal følge etter at valpene er født.

Til oppdrettere i Norsk Schnauzer Bouvier Klubb

Oppdretternes rapporteringsrutiner for klubbens valpeliste

Skjema «Melding om parring/valpekull» i Word-format finner du under menyvalget Avl og oppdrett. Skjema skal fylles nøye ut og korrekturleses slik at vi minimerer mulighetene for feil!

Rutiner er som følger

Oppdretter sender Søknad til Avlsrådets rasekomite for den rase det gjelder (melding om parring/valpekull) som etter å ha godkjent kullet sender meldingen videre til webansvarlig. Webansvarlig sørger for oppdatering av valpelisten på NSBKs hjemmeside.

NB: Vær nøye med å påse at oppgitte opplysninger er korrekte og fullstendige.

Når valpene er født

Oppdretter melder ifra til raserepresentanten om antall fødte valper av hvert kjønn. Oppdretter melder også ifra om innmeldte kull der tispen går tom, slik at kullet kan tas ut fra valpelisten. Raserepresentanten melder ifra til web-ansvarlig som oppdaterer valpelisten. Kull kan bli strøket fra listen på hjemmesiden hvis raserepresentanten ikke mottar melding fra oppdretter i rimelig tid etter at valpene var ventet.

schnauzer valp nsbk

Når valpene er solgt

Oppdretter melder ifra til raserepresentanten når alle valpene er solgt, slik at kullet tas ut av valpelisten.
Hvis raserepresentanten ikke mottar noen melding om kullets “status” fra oppdretter blir kullet automatisk strøket når valpene er 10 uker gamle.

Informasjon til NYE oppdrettere

Er du ny oppdretter av en rase? Da ber du raserepresentanten om å sende mail til styret om at du er ny. Du skal ikke sende beskjed til webmaster.

Pass på at du får med følgende opplysninger

  • Kennelnavn
  • Oppdrett av rase
  • Innehaver
  • Adresse
  • Epostadresse
  • Hjemmesideadresse
  • Telefon
  • Mobil