På denne siden vil du som oppdretter finne informasjon om hvordan du går frem for å få kullet ditt på valpelisten, samt rutiner du skal følge etter valpene er født.

Til oppdrettere i Norsk Schnauzer Bouvier Klubb

Oppdretternes rapporteringsrutiner for klubbens valpeliste

På denne siden finner du informasjon om innmelding av kull, samt rutiner for dette. Oppdretter plikter å følge dette.

Praksisen med godkjenning av kull har opphørt, men oppdretter er pålagt å oppgi sannferdige opplysninger om kullet. NKKs krav skal følges, og hvilke av klubbens anbefalinger som oppfylles skal fremkomme. Klubbens retningslinjer for den enkelte rase finner du her: https://nsbk.no/avl-generelt/

Skjema for innmelding av kull sendes asu@nsbk.no :

Skjema Kullinnmelding

Når valpene er født

Oppdretter melder ifra til Webmaster om antall fødte valper av hvert kjønn. Oppdretter melder også ifra om innmeldte kull der tispen går tom, slik at kullet kan tas ut fra valpelisten.  Kull kan bli strøket fra listen på hjemmesiden hvis Webmaster ikke mottar melding fra oppdretter i rimelig tid etter at valpene var ventet.

schnauzer valp nsbk

Når valpene er solgt

Oppdretter melder ifra til webmaster når alle valpene er solgt, slik at kullet tas ut av valpelisten.
Hvis webmaster ikke mottar noen melding om kullets «status» fra oppdretter blir kullet automatisk strøket når valpene er 10 uker gamle.