Avlsrådet gir råd og veiledning i alle spørsmål vedrørende avl på våre raser. Ønsker du råd og tips rundt valg av avlsdyr er du velkommen til å ta kontakt med klubbens avlsråd.

Leder Avlsråd

Tarja Aabø

Fullriggervegen 3
4056 Tananger
Epost: avlsrad@nsbk.no
Mobil: 917 14 079

Riesenschnauzer

Sort og Salt/Pepper

Tarja Aabø

Fullriggervegen 3
4056 Tananger
Epost: rasekomiteRiesen@nsbk.no
Mobil: 917 14 079

Ingrid Janne Pedersen

Myrveien 11B
Mobil: 926 07 536

Schnauzer

Salt/Pepper

Ranveig Vestnes

Alvhyttan 302 Backafallet
71932 GYTTORP, SVERIGE
Epost: rasekomiteSchnauzer@nsbk.no
Telefon: +46-587 70405 // Mobil: +46 (0)709966968

Sort

Ranveig Vestnes

Alvhyttan 302 Backafallet
71932 GYTTORP, SVERIGE
Epost: rasekomiteSchnauzer@nsbk.no
Telefon: +46-587 70405 // Mobil: +46 (0)709966968

 

Dvergschnauzer

Salt/Pepper

Torill Adde

Stigenga 74
0979 Oslo
Epost: rasekomiteDverg@nsbk.no
Telefon: 22 10 69 82 // Mobil: 97 56 00 08

Sort

Ann Murberg

Tjerneskleiva 6
1890 Rakkestad
rasekomiteDverg@nsbk.no
Mobil:900 21 651

Sort/Sølv

rasekomiteDverg@nsbk.no

Hvit

 

Bouvier Des Flandres

Kristina Landskaug

Granveien 6A
3115 Tønsberg

Epost: rasekomiteBouvier@nsbk.no
Mobil: 482 21 819