Avls-og sunnhetsutvalget gir råd og veiledning i alle spørsmål vedrørende avl på våre raser. Ønsker du råd og tips rundt valg av avlsdyr er du velkommen til å ta kontakt med klubbens avls-og sunnhetsutvalget.

Riesenschnauzer

Helene B. Rudningen

Tuppeskogvegen 215
3550 Gol
Telefon: 98088856

Epost: asu@nsbk.no

Schnauzer

Thea Fjelldal

Epost: asu@nsbk.no
Telefon: 476 36 500

Dvergschnauzer

Epost: asu@nsbk.no

Bouvier Des Flandres

Kristina Landskaug

Granveien 6A
3115 Tønsberg

Epost: asu@nsbk.no
Mobil: 482 21 819