NKKs krav og NSBKs retningslinjer – bouvier des Flandres

NKKs krav for registrering:

– Foreldredyr må være HD-røntget

NSBKs retningslinjer, forenklet:

– Foreldredyr anbefales å være røntget fri for HD (C-hofte kan brukes mot fri)
– Foreldredyr anbefales å ha kjent AD-status
– Foreldredyr anbefales å være premiert med minimum 2 x VG på utstilling, hvorav et resultat er oppnådd etter 18 måneders alder.
– Foreldredyr anbefales å oppfylle alderskrav, minimum 2 år.
– Det er anbefalt at foreldredyr er øyelyst

Grunnregler Bouvier des Flanders ny

Skjema Kullinnmelding

Kullinnmelding sendes asu@nsbk.no