NKKs krav og NSBKs retningslinjer, forenklet

NKKs krav for registrering:

– Foreldredyrene må være øyelyst

NSBKs retningslinjer, forenklet:

– Foreldredyr anbefales å være øyelyst fri før paring (Distichasis/Trichiasis/Ektopiske Cilium mild grad, kan brukes i avl, men bør pares med fri hund)
– Foreldredyr anbefales å være premiert med minimum 2 x VG på utstilling, hvorav et resultat er oppnådd etter 18 måneders alder.
– Foreldredyr anbefales å oppfylle alderskrav, minimum 2 år for tisper, 18 måneder for hannhund
– Foreldredyr anbefales å være gentestet for MAC (bærer kan pares med fri)
– Ingen av foreldredyrene bør overstige matadorgrensen for rasen

Grunnregler Dvergschnauzer_ ny (2)

Skjema Kullinnmelding

Kullinnmelding sendes asu@nsbk.no