NKKs krav og NSBKs retningslinjer – Riesenschnauzer

NKKs krav for registrering:

– Foreldredyr må være HD-røntget

NSBKs retningslinjer, forenklet:

– Foreldredyr anbefales å være røntget fri for HD (salt/pepper: C-hofte kan brukes mot fri), HD-indeks bør være høyere enn 200.
– Foreldredyr anbefales å ha kjent AD-status
– Foreldredyr anbefales å være øyelyst fri før paring
– Foreldredyr anbefales og oppfordres å ha kjent mentalstatus
– Foreldredyr anbefales å være premiert med minimum 2 x VG på utstilling, hvorav et resultat er oppnådd etter 18 måneders alder.
– Foreldredyr anbefales å oppfylle alderskrav, minimum 2 år.

Grunnregler Riesenschnauzer_ ny

Skjema Kullinnmelding

Kullinnmelding sendes asu@nsbk.no