Spørreundersøkelse rundt utbredelse av tannproblematikk på
Dvergschnauzer.
Norsk Schnauzer Bouvier Klubb takker alle som tok seg tid til å svare.
Vi mottok 572 svar. Dessverre var det noen som ikke var fullstendig utfylt så tallene kan
avvike noe.
Det flotte er at 302 av svarene var fra hunder som ikke har hatt noen tannproblematikk.

Her finner du link til undersøkelsen
Tannproblematikk

Artikkelen ble postet i kategorien:
Alle områder / Helse