NKK har åpnet Dogweb/Hundedatabasen for veterinærer slik at de kan registrere kliniske diagnoser for hund. Hensikten er å gi en bedre oversikt over helsestatusen til hunder registrert i Norge. Det er arvelige sykdommer, som har betydning for hundens livskvalitet og/eller krever livslang medisinering eller operasjon, som kan registreres.

Man trenger ikke å få diagnose påvist av en spesialist, alle veterinærer kan gjøre dette så lenge de er sikre på diagnosen.

Men veterinæren kan ikke gjøre dette på eget initiativ.

Før diagnosen kan registreres må eier signere en bekreftelse hvor eier godkjenner at veterinæren offentliggjør diagnosen

Diagnoser registreres hos NKK av veterinær som har satt diagnose på den aktuelle hunden.  En automatisk utfylt bekreftelse kan skrives ut og signeres av eier hos veterinæren underveis i registreringen. Bekreftelse skrives ut og lagres hos veterinær.

Eier kan også fylle ut en blank eierbekreftelse fra NKK om eier ikke kan følge hunden til veterinær selv.

Etter dette vil diagnosen ligge åpent i Dogweb/Hundedatabasen.

Ved å registrere inn arvelige sykdommer er de lett tilgjengelig og vi vil få et bedre bilde av rasens helsetilstand.

Vi vil også kunne oppdage helseutfordringer tidligere ved rasen og ta hensyn til dette i fremtidig avlsarbeid.

Dette vil være til god hjelp for oppdrettere og Avls og sunnhetsutvalget (ASU).

Vi anbefaler alle eiere til å oppfordre veterinæren sin om å registrere hundens diagnoser i registeret for arvelig klinisk sykdom.

Mer informasjon og eierbekreftelse finner du under dokumenter på denne linken:

https://www.nkk.no/arvelig-klinisk-sykdom/category1265.html

Har du spørsmål, send oss gjerne en e-post på: asu@nsbk.no

Artikkelen ble postet i kategorien:
Alle områder / Helse