NKKs Hovedstyre har vedtatt følgende endringer i NKKs vaksineregler for hund.

Endring av vaksineregler i NKKs konkurransereglement.

  • Alle hunder som skal delta på arrangementer i regi av NKK skal ha gyldig vaksine mot valpesyke, parvo og smittsom leverbetennelse.
  • For hunder under 6 mnd, skal siste vaksinasjon ha blitt utført ved minimum 12 ukers alder og vaksinens gyldighet er da 1 år.
  • For hunder vaksinert ved 6 mnd alder eller eldre, er vaksinens gyldighet 3 år dersom ikke annet fremgår av vaksinasjonsattesten.
  • Ved førstegangs vaksinasjon må det ha gått minimum 2 uke fra vaksinasjonsdato før hunden kan delta på NKK arrangement. Attest på gyldig vaksinasjon må kunne fremlegges. Kontroll av at gjeldende innførsels- og vaksinasjonsbestemmelser er fulgt kan forekomme.

Endring trer i kraft fra 01.01.2023

Bakgrunn
På nasjonalt nivå arbeides det nå med nye, oppdaterte retningslinjer for vaksinasjon av hund i Norge som skal utgis fra Veterinærinstituttet, NMBU-Veterinærhøgskolen og Den norske veterinærforening. NKKs vaksinasjonsreglement ønskes tilpasset i tråd med denne oppdateringen.

Per i dag omfatter vaksinasjonskravet kun valpesyke. Endringen som trer i kraft fra og med 1.januar 2023 medfører krav om ytterligere to komponenter: smittsom leverbetennelse og parvo. I tillegg er kravet endret noe med hensyn på alderskrav og tidspunkt for vaksinering.

Vi vil presisere at NKK opprettholder sin generelle anbefaling om at deltagende hunder også gjennomfører årlig vaksinasjon mot kennelhoste.

Artikkelen ble postet i kategorien:
Alle områder / Helse