Årsmøte 2022 vedtok at det skulle søkes om antallsbegrensning på avkom etter
rasen Schnauzer, begge farger. NKK (Sunnhetsutvalget) har innvilget dette og
begrensningen trer i kraft for parringer foretatt f.o.m 01.06.2023.
Hele vedtaket kan leses her.

Svarbrev Norsk Schnauzer Bouvier Klub (Antallsbegrensning) etter SU 2022-2

Artikkelen ble postet i kategorien:
Alle områder / Helse