Norsk Kennel Klub tar hundehelse på alvor, og har derfor opprettet et nytt system hvor veterinærer kan registrere arvelige sykdommer hos hunder.

Hensikten med systemet er å få bedre oversikt over arvelige sykdommer hos norske hunder, slik at helsen til de kommende generasjonene med hunder vil bli bedre.

Hvorfor registrere sykdom?

For at Norsk Kennel Klub og norske veterinærer skal kunne fortsette å arbeide for å bedre hunders helse og livskvalitet, er vi avhengige av å vite hva som faktisk er problemene til norske hunder. Man kan ha mange antagelser og følelser, men ved å få sykdommene inn i et nasjonalt register, vil man tydeligere se hva som er hovedproblemene til norske hunder, og dermed hva man må ha fokus på i videre arbeid. Registreringen vil også være svært viktig for oppdrettere som ønsker å finne en sunn partner til sin hund. Når helsedata er lett tilgjengelig, vil det være enklere å planlegge en sunn avl som vil kunne gi helsemessig gevinst hos rasen. Før diagnosen kan registreres må eier signere et underskriftsskjema, hvor han/hun godkjenner at veterinæren offentliggjør diagnosen.

Hva har diagnosen å si for eier/oppdretter?

Enkelte vil kanskje føle at en diagnose som er synlig i DogWeb vil stille hunden og/eller oppdretteren i et dårlig lys. Dette tilbakevises på det sterkeste. En diagnose som er offentlig kjent vitner om en ansvarsfull eier som ønsker å hjelpe til i arbeidet med sunnere hunder i framtiden. En eier som bevisst holder tilbake informasjon, vil virke mye dårligere. Man må huske på at norske hunders framtidige helse og velferd avhenger svært mye av dagens oppdrettere og deres valg av avlshunder. Registrering i DogWeb vil derfor være et kvalitetsstempel på ærlighet, åpenhet og ansvarsfølelse.

Norsk Kennel Klub anbefaler derfor alle eiere til å oppfordre veterinæren sin om å registrere hundens diagnoser i registeret for kliniske diagnoser.

Artikkelen ble postet i kategorien:
Helse