Nestleder (2 år) Sekretær (2 år) Styremedlem x 2 (2 år) Varamedlem styret x 2 (1 år) Revisor (2 år) Vararevisor (1 år) Valgkomite leder og medlem (2 år) Varamedlem valgkomite (1 år) Innspill på eget eller andres kandidatur sendes valgkomite@nsbk.no innen 10.03.2021

Artikkelen ble postet i kategorien:
Alle områder