Til alle medlemmer av NSBK
Invitasjon til å komme med forslag på kandidater til styret

På årsmøtet i NSBK for 2019 er en av sakene på sakslisten valg. Alle medlemmer i klubben som har vært medlem i 3 måneder og som har betalt kontingenten for det år Årsmøtet holdes har forslagsrett, stemmerett og er valgbare.

Last ned skjema for å se hvem som er på valg:

Valg 2019 i NSBK

Artikkelen ble postet i kategorien:
Alle områder