Valg 2018 i NSBK. Valgkomitéen ber om kandidater.

Til alle medlemmer av NSBK

På årsmøtet i NSBK for 2018 er en av sakene på sakslisten valg. Alle medlemmer i klubben som har vært medlem i 3 måneder og som har betalt kontingenten for det år Årsmøtet holdes har forslagsrett, stemmerett og er valgbare.

Følgende verv er på valg og vi ønsker navn på kandidater:

Styret

Leder:                      På valg for 2 år
Kasserer:                På valg for 2 år
Styremedlem 3:  På valg for 2 år
Varamedlem 1:    På valg for 2 år

Vararevisor:          På valg for 1 år

Valgkomitè

Medlem 1:               På valg for 2 år

Vi gjør oppmerksom på at vi foreløpig ikke har spurt de sittende tillitsvalgte som er på valg om de tar gjenvalg. Dette blir gjort skriftlig.

Forslag på kandidater sendes til Valgkomitéen ved Trude Otterlei otterleitrude@gmail.com innen 10. februar 2018 (være poststemplet innen 10. februar).

Forslag på tillitsvalgte skal vedlegges kandidatens erklæring om at han/hun er villig til å ta valg.
Spørsmål stilles valgkomitéen.

Vi håper på god respons!

Valgkomitéen består av:

Medlem 1 Trude Otterlei Troldhaugvegen 52, 5232 Paradis otterleitrude@gmail.com  mobil: 92410559
Medlem 2 Sidsel H Iversen Tverrbraut 5, 4018 Stavanger shiversen@lyse.net
mobil: 99515767
Medlem 3 Maria A Uhnger Haakon Tvetersv 46, 0686 Oslo angelluhnger@gmail.com
mobil: 48272240
Vara Rutt Celina Åsvang Ibsensgt. 10, 8800 Sandnessjøen rutt.celina@live.no
mobil: 90036370

 

Med vennlig hilsen
Valgkomitéen

Artikkelen ble postet i kategorien:
Alle områder