Valgkomitéen ber om kandidat

Beklageligvis har det oppstått en situasjon der sittende leder ikke lenger tar gjenvalg. I henhold til lov for Norsk Schnauzer og Bouvierklubb §3-3, er fristen 10. februar fristen for å sende inn forslag til valgkomitéen. Ettersom dette har oppstått etter 10. februar, må vi be medlemmene komme med forslag til ny leder for klubben. På grunn av fristen for utsendelse av dokumenter til årsmøtet er 3 uker før årsmøtet må vi beklageligvis sette en kort frist det vil si 18.03.2018. Ber om forståelse for dette.
Alle medlemmer i klubben som har vært medlem i 3 måneder eller mer og som har betalt kontingenten for det år Årsmøtet holdes har forslagsrett, stemmerett og er valgbare.

Forslag på kandidater sendes til Valgkomitéen innen 18. mars 2018 (være poststemplet innen 18. mars).
Forslag på tillitsvalgte skal vedlegges kandidatens erklæring om at han/hun er villig til å ta valg. Bekreftelsen skal være datert og signert.

Valgkomitéen består av:
Medlem 1 Trude Otterlei, Troldhaugvegen 52, 5232 Paradis otterleitrude@gmail.com 92410559
Medlem 2 Sidsel H Iversen, Tverrbraut 5, 4018 Stavanger shiversen@lyse.net 99515767
Medlem 3 Maria A Uhnger, Haakon Tvetersv 46, 0686 Oslo angelluhnger@gmail.com 48272240
Vara Rutt Celina Åsvang, Ibsensgt. 10, 8800 Sandnessjøen rutt.celina@live.no 90036370

Med vennlig hilsen
Valgkomitéen

Artikkelen ble postet i kategorien:
Alle områder