Valg 2020 i NSBK

På årsmøtet i NSBK for 2020 er en av sakene på sakslisten valg. Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes og har vært medlem i minst 6 uker har møterett og stemmerett på årsmøtet.

Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben.

Skjema/dokument for å se hvem som er på valg finner du ved å følge linken under.

Valg 2020 i NSBK

Artikkelen ble postet i kategorien:
Alle områder