9.4 J At klubben legger mer til rette for og om det internasjonale bruskhundprogrammet. Regler for internasjonale konkurranser – RIK- som kan favne alle klubbens medlemmer.
Årsmøtets vedtak: Saken oversendes styret for nærmere vurdering av fremtidig tilrettelegging/organisering sentralt og regionalt av brukshund/sportshund aktiviteter med klubbens raser.

Styret har behandlet saken på styremøte 5/19, og har besluttet å sette ned en arbeidsgruppe som kan se på hvordan dette kan gjøres. Vi etterlyser i den sammenheng noen som ønsker å sitte i en slik arbeidsgruppe (3-4 stykker, fortrinnsvis med geografisk spredning). Om du kan tenke deg å bidra send en epost til sekreter@nsbk.org innen 25. august. Legg ved en kort beskrivelse av din bakgrunn/kompetanse, slik at vi kan sette sammen en gruppe som i størst mulig grad utfyller hverandre.

Styret

Artikkelen ble postet i kategorien:
Alle områder