Kjære medlem i Norsk Schnauzer Bouvier Klubb.

Det er styrets oppgave å oppnevne avlsråd, jfr lover for NSBK § 4-3. I den forbindelse har vi tatt kontakt med avlsrådet. Noen av medlemmene benytter denne muligheten til å be om avløsning med ulike begrunnelser.

Det er viktig å ha et godt avlsråd som samarbeider godt med styret, oppdrettere, NKK og resten av vår organisasjon.

Styret skal oppnevne nytt avlsråd i styremøte den 18.09.17. Vi ber nå medlemmene om tips til kandidater som kan gå inn som leder av avlsrådet eller raserepresentant for en eller flere av våre raser.

Tips kan sendes til leder@nsbk.org innen mandag den 11.09.17.

På forhånd takk.

Med vennlig hilsen,

Jarle Utne-Reitan
Styreleder NSBK

Artikkelen ble postet i kategorien:
Alle områder