Styret i NSBK kaller inn til digitalt årsmøte 2020.

Dato: 26.05.202
Klokkeslett: 19.00
Sted: Digitalt årsmøte gjennomføres på plattformen Google Meet. Man trenger ikke å ha noen konto der i forkant.

For å delta på det digitale årsmøtet så må man melde seg på til sekreter@nsbk.no senest 24.05.2020.
Link til påmeldte deltakere sendes pr epost før møtet.

Viktig!
Valget gjennomføres i år kun via forhåndsstemmer. Disse må sendes sekretæren senest 15.05.2020. Stemmene telles opp av styrerepresentant i NKK avdeling Trøndelag

Årsmøtedokumentene finner du her:
Årsmøte dok 2020 (v 3)

Artikkelen ble postet i kategorien:
Alle områder