Sak 16/19:
Antall søknader om støtte til brukshundsamling er 11, styret har besluttet å justere beløpet til kr 11 000,-. Hver av søkerne får tildelt kr 1 000,- i støtte. Saken er nå avsluttet.

Artikkelen ble postet i kategorien:
Alle områder