I forbindelse med NKK RS 2017, sak 5b) ble det fattet følgende vedtak:

«Fullcertordningen opprettholdes, men rasklubber/forbund kan søke særkomite for utstilling om fritak fra ordningen.»

Følgende vedtak ble fattet:

NKKs Særkomite for utstilling vedtok å gi følgende raseklubber fritak fra fullcertordningen for sine raser, i tråd med vedtak fattet på klubbenes årsmøte:

  • Keeshondklubben
  • Norsk Briard Klubb
  • Norsk Boston Terrier Klub
  • Norsk Mopsklubb
  • Norsk Schnauzer Bouvier Klubb
  • Norsk Tibetansk Terrier Klubb

Fritak fra fullcertordningen for raser omfattet av ovennevnte raseklubber gjøres gjeldende fra 1.1.2019 og i minst 3 år fremover. Ev. opphør av fritaket må vedtas på klubbens årsmøte, men vil ikke kunne iverksettes før tidligst 1.1.2022.

I praksis vil dette bety at Certifikat går til første hund som ikke er Norsk Utstillings Champion uansett hvor mange certifikater den har. Reserve Certifikat tildeles hunden bak cert vinneren som ikke er NUCH.

Artikkelen ble postet i kategorien:
Alle områder / Konkurranser