Norsk Schnauzer Bouvier Klubb (NSBK) og Norsk Pinscherklubb skal arrangere den Internationale Schanuzer Pinscher Union- utstillingen (IPSU) i september 2019 og i den forbindelse er det søkt om å kunne tildele storcert for denne utstillingen til klubbens raser, i tillegg til det storcertet klubben allerede har.

Følgende vedtak ble fattet:

NKKs Særkomite for utstilling vedtok at Norsk Schnauzer Bouvier Klubb og Norsk Pinscherklubb kan tildele klubbens raser storcert under den Internationale Schanuzer Pinscher Union- utstillingen (IPSU) i september 2019.

Artikkelen ble postet i kategorien:
Alle områder