Styret og ASU har saksbehandlet et forslag fra en av våre medlemmer. Forslaget gikk ut på å
åpne for å sentral registrering av DNA test for dilatert kardiomyopati (DCM) på genet
RBM20 hos rasen schnauzer sort og schnauzer salt/pepper. Formålet er å hindre utbredelse av
DCM i rasen ved at oppdrettere er bevisst på bruken av bærere av DCM i avl.
Søknad ble fremsendt NKK og behandlet i NKKs sunnhetsutvalg.
Sunnhetsutvalget fattet følgende vedtak: «Det åpnes opp for sentral registrering av DNA test
for dilatert kardiomyopati (DCM) på genet RBM20 hos rasen schnauzer sort og schnauzer
salt/pepper i DogWeb fra dagens dato, og godkjent laboratorium vil være Laboklin».
Vi vil minne om at en slik DNA-test vil være frivillig for eier, og ansees ikke som et krav.
Hunder som tidligere er testet via Laboklin kan få etter-registrert sine resultater i DogWeb,
forutsatt at de da oppfyller kravene beskrevet i «Retningslinjer for registrering av DNAresultater i DogWeb, NKK»:
https://www.nkk.no/getfile.php/13276498-
1565943013/Dokumenter/Helse/DNAtester/Retningslinjer%20for%20registrering%20av%20
DNA-testresultater%20i%20NKKs%20DogWeb.pdf
DCM er en tilstand der hjertet er større enn normalt og har nedsatt funksjon. Hos hunder med
DCM blir både forkamrene og hjertekamrene forstørret. Som regel er det venstre side av
hjertet som er hardest rammet. Hjertet greier da ikke å pumpe blod som normalt ut i kroppen.
Resultatet er at det samler seg væske i lungene og hunden får nedsatt utholdenhet, såkalt
hjertehoste og i verste fall akutt hjertesvikt.
Arvelighet av tilstanden ses av nedenstående figur. Den viser at man ikke trenger ekskludere
bærere fra avl, men være bevisst på DCM statusen til foreldredyrene.

Artikkelen ble postet i kategorien:
Alle områder / Helse