Følgende tekst er mottatt fra NKK vedrørende RAS:

«NKKs Hovedstyre vedtok 18. januar 2022 at frist for revisjon av RAS utsettes til 1. juni 2023. Bakgrunnen for den ytterligere utsettelsen er at IT-verktøy ennå ikke er på plass og at arbeidet med RAS er svært ressurskrevende både for klubbene og administrasjonen. Det er derfor ikke mulig for NKK å holde den opprinnelige revisjonsfristen på 5 år etter innlevert RAS. Hovedstyrets vedtak finner dere i Protokoll Hovedstyremøte 1/22

Administrasjonen har derfor fått i oppgave å utrede mindre ressurskrevende alternativer til dagens løsning, som fremdeles ivaretar formålet med RAS. I tillegg skal administrasjonen lage en fremdriftsplan for godkjenning og publisering av reviderte RAS for samtlige raseklubber som har levert inn første versjon. Planen skal legges frem for styret innen 1.7.2022. Denne planen vil også gi raseklubbene en oversikt over når deres RAS forventes å være ferdig revidert. Tanken er at det da også blir lettere for raseklubbene å planlegge sitt revisjonsarbeid med RAS.

Inntil fremdriftsplanen foreligger tar ikke administrasjonen imot verken reviderte RAS eller første versjoner. Vi ber derfor alle som har levert første versjon av RAS og klubber som ennå ikke har laget RAS, om å avvente inntil dere får mer informasjon i juli. Det er naturligvis ingenting i veien for at dere uansett jobber videre internt i klubben med revisjon av RAS.»

NSBKs avls- og sunnhetsutvalg har jobbet med RAS og kommer til å fortsette arbeidet slik at det er klart til publisering når NKK åpner for dette.

Styret

Artikkelen ble postet i kategorien:
Alle områder / Helse