Styret ble i sommer informert om at nåværende primus motorer for Sportshundgruppa, Nina Gjødingsæter og Terje Gjerdalen, takker for seg fra nyttår. Vi ønsker å rette en stor takk til de to for jobben de har gjort!

På Årsmøtet i 2019 ble også følgende vedtatt i forbindelse med sak 9.J: Saken oversendes styret for nærmere vurdering av fremtidig tilrettelegging/organisering sentralt og regionalt av brukshund/sportshundaktiviteter med klubbens raser.

Styrets vurdering:
Med bakgrunn i vedtaket prøvde styret å opprette en arbeidsgruppe, og deltakere til arbeidsgruppen ble etterlyst via hjemmeside og klubbens FB-side. Her var det en person som meldte seg. Videre har styret etterlyst bidragsytere til forskjellige elementer som angår brukshund/sportshund, men med svært dårlig respons og utbytte. Når brukshundfolket selv ikke ønsker å bidra til dette arbeidet i samråd med styret blir det svært vanskelig for styret å tilrettelegge fra vår side.

Styret anser videre at man innen de geografiske områdene har bedre kjennskap til personer i sin krets som kan bistå til aktiviteter enn hva vi i styret har. Man kan også se at de som er aktive innenfor brukshund/sportshund generelt søker seg til andre aktører for treningsmuligheter. Det anses derfor som hensiktsmessig å overføre ansvaret for tilrettelegging for aktiviteter for brukshund/sportshund ut til avdelingene, samtidig som at muligheten for å søke økonomisk støtte til kurs/aktiviteter fra hovedstyret opprettholdes.

Likevel kan det være hensiktsmessig å ha en eller flere ressurspersoner som kan bistå avdelingene med råd, dersom de behøver dette.

Styret har forespurt Vidar Haarberg om å være kontaktperson, noe han har takket ja til. Vidar har lang erfaring innenfor hundesport, og i tillegg til å være utøver er han også dommer og instruktør i Norske Redningshunder, og dommer internasjonale brukshundprøver (FCI-dommer RIK). Han kan bidra med kontakt til ressurspersoner i ulike hundesporter, informasjon om ulike hundesporter, samt svare på spørsmål angående ulike hundesporter. Styret ønsker Vidar velkommen med på laget! Kontaktinfo til Vidar vil finnes under fanen «Kontakt».

Vi ønsker også å få på plass flere ressurspersoner som kan bistå medlemmer og avdelinger innen annen aktivitet. Ønsker du å bidra, eller har du forslag til slike ressurspersoner, send gjerne en henvendelse til styret@nsbk.no.

Styret ønsker i tillegg alle bidrag til synliggjøring av aktivitet med de flotte hundene våre velkommen. Den enkelte kan selv poste innlegg på klubbens FB-side, og kan i tillegg sendes webmaster@nsbk.no for publisering på klubbens hjemmeside.

Artikkelen ble postet i kategorien:
Alle områder