Protokoll Årsmøte 2023 NSBK Avdeling Vestland
15.02.2022 Sandbrekketoppen 30B, 5224 Nesttun
Til stede: 9 personer møtte på årsmøtet. Fra styret møtte Kai Ove Skaftnesmo (leder), Berit
Engnes (nestleder), Svein Sakshaug (styremedlem), Wenche Berntsen (vara) og Karin Wibrand
(sekretær)
I øvrige møtte Anne Grete Brørvik, Tom Konow, Elsebeth Ellingsen (medlem valgkomité), AnneGuri D. Johannesen (leder av valgkomité, møtte digitalt

Les mer her:Protokoll-årsmøte-2023-NSBK-Vestland-signert

Artikkelen ble postet i kategorien:
Vestland