Det har kommet frem at mange tror at klubben ikke lenger har retningslinjer for avl, etter omleggingen til nye ASU. Dette er feil, klubbens avlskriterier ligger fast, og er ikke endret. Man kan fremdeles finne disse på hjemmesiden https://nsbk.no/avl-generelt/. Disse vil gjøres mer tilgjengelige og forståelige når ASU får alt inn i en struktur, og hjemmesiden oppdateres for å tilpasses ny struktur.

Det som er endret er dermed ikke klubbens avlskriterier, men at man ikke lenger må innhente klubbens godkjenning for å kunne publisere sitt kull på valpeliste. Det er imidlertid oppdretters plikt og ansvar å påse at det kommer tydelig frem hvilke kriterier som oppfylles og ikke på sine kull.

Styret

Artikkelen ble postet i kategorien:
Alle områder