I NKKs Hovedstyremøte 10/21 ble det i sak 39/21 fattet vedtak om endring i pkt.2 i NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett vedrørende innavlsgrad.
Regler for registrering av hund er oppdatert i samsvar med endringen av pkt.2 i Etiske grunnregler for avl og oppdrett.
Nedenfor finner dere link til oppdaterte Etiske grunnregler for avl og oppdrett, samt regler for registrering.

Link til:
Etiske grunnregler for avl og oppdrett:
https://www.nkk.no/etiske-grunnregler/category1268.html

Regler for registrering av hund:
https://www.nkk.no/for-hundeeiere/registrering/

Vi anmoder om at oppdrettere setter seg inn i endringene og etterlever disse til det beste for våre raser.

Artikkelen ble postet i kategorien:
Alle områder