Nytt styre 2019
Leder: Liv Karin Ertsås
Sekretær: Frøydis Aalberg
Kasserer: Merethe Hol
AU-medlem: 2 år Åge Skogstad
AU-medlem: 2 år Mona Bakken
Varamedlem 1 år Martin HallagerAaknes
Varamedlem 1 år Anniken Stordal Volden
Valgkomite: Nils Johansen og Are Nyeng
Revisor: Jon Arne Dahl
Artikkelen ble postet i kategorien:
Midt Norge