NSBK Sør-Rogaland skal avholde sitt årsmøte 25. februar kl. 19.00.
Møtet blir på teams.
Frist for å sende inn saker og kandidater til årsmøte er den 29. januar.

Disse vervene er på valg:
Nestleder/sekretær 2 år
2 Styremedlem 2 år
2 Varamedlem 1 år.
Ønsker du eller kjenner du noen som ønsker å stille til valg, send inn  dine kandidater til mail :
post@rogaland.nsbk.no.

Med vennlig hilsen
Styret NSBK Sør-Rogaland

Artikkelen ble postet i kategorien:
Alle områder