I forenklete retningslinjer for avl og oppdrett, Dvergschnauzer, viser det seg at disse ikke har vært i tråd med NSBK retningslinjer for avl og oppdrett – godkjent 13.04.2020.

Det er derfor i dag gjort endring fra “må” til “bør” slik at de forenklet retningslinjer har samme ordlyd som de som ble godkjent 13.april 2020.

NSBK retningslinjer for avl og oppdrett – godkjent 13.04.2020 – står det:

Hund med påvist Distichasis/Trichiasis/Ektopiske Cilium mild grad, kan brukes i avl, men bør pares med fri hund.

Artikkelen ble postet i kategorien:
Alle områder