Styret i NSBK har i dag (17.09.19) vedtatt følgende:
NSBK refunderer 75% av påmeldingsavgiften eks IT-avgift til NKK. Vedtaket vil bli iverksatt når NKK har tilrettelagt sine systemer for tilbakebetaling.

Regarding entry fees for the ISPU Dogshow 14.09.19, NSBK has decided as follows:
75% of the entry fee, minus the Kennel Clubs IT-charge, will be refunded to the payee. The refund will be implemented when NKC has made this option possible in their system.

Artikkelen ble postet i kategorien:
Alle områder