Norsk Schnauzer Bouvier Klubb/Avl og sunnhetsutvalget (ASU) har laget en helseundersøkelse der vi trenger DIN hjelp for å få en oversikt over status quo på våre raser.
Sett av noen minutter og fortell oss om hvordan helsen er eller har vært på hunder du har eller har hatt. ALLE bør svare uavhengig av om du er medlem i NSBK eller ikke.

OBS! Du kan legge inn flere svarskjema (ett pr hund). Følg lenken: https://survey.easyquest.com/RtdPmX

Dersom du er oppdretter på en av våre raser ber vi deg også om å oppfordre dine valpekjøpere til å legge inn svarskjema. Jo flere svar vi får, desto bedre oversikt får vi over hva vi bør være spesielt oppmerksom på i fremtidig avl på de flotte hundene våre.

På forhånd Tusen Takk!
NSBK/ASU

Artikkelen ble postet i kategorien:
Alle områder / Helse