NSBK Gruppe Trøndelag Innkaller til ÅRSMØTE

Onsdag, 31.01.2018, kl. 19.00, på Blussuvoll skole

Agenda;

Sak   1:      Åpning

Sak   2:       Godkjenning av innkallingen

Sak   3:       Godkjenning av fremmøtte representanter

Sak   4:       Godkjenning av saksliste

Sak   5:       Valg av:

1   Møteleder

1   Referent

2   Tellekorps

3   Personer til å undertegne protokollen

Sak   6:       Årsberetning

Sak   7:       Revidert regnskap med revisors beretning og Budsjettforslag 2018

Sak   8:       Forslag fra styret, fremmet på medlemsmøte 05.12.17;

«NSBK gruppe Trøndelag ønsker at Generalforsamlingen arrangeres på rundgang til de områdene hvor vi har aktive grupper»

Sak   9:       Aktiviteter/Handlingsplan for 2018

Sak 10:       Valg

Sak 11:        Avslutning

 

Saksdokumenter blir lagt ut på klubbens hjemmeside.

 

Velkommen !

 

Med vennlig hilsen

Styret ved Liv Karin, Frøydis, Merethe, Inger

Artikkelen ble postet i kategorien:
Arrangementer / Midt Norge