Det innkalles til årsmøte i Gruppe Oslo & Akershus onsdag den 31 jan 2018 kl 1900 i NKK sine lokaler på Bryn.

I tillegg til standard årsmøtesaker vil vi behandle innstilling til NSBKs årsmøte vedrørende” fullcert-ordningen”.

Andre saker som ønskes behandlet må være Arbeidsutvalget i hende på e-post til ullawkr@yahoo.no senest 24. jan 2018.

Vel møtt.

Ulla Britt Wiig Kristensen

Leder Gr Oslo & Akershus

Artikkelen ble postet i kategorien:
Arrangementer / Oslo-Akershus