Gruppe Hordaland innkaller til

Årsmøte

Onsdag 21. februar 2018 kl 19.00

Sted: Lyshovden Oppveksttun
(Lillehatten 3, 5184 Fyllingsdalen)

 Dagsorden;

Sak 1:              Åpning

Sak 2:             Godkjenning av innkallingen

Sak 3:              Godkjenning av fremmøtte representanter

Sak 4:              Godkjenning av saksliste

Sak 5:              Valg av;

  • Møteleder
  • Referent
  • Tellekorps
  • Personer til å undertegne protokollen

Sak 6:              Årsberetning for 2017

Sak 7:              Revidert regnskap med revisors beretning

Budsjettforslag 2018

Sak 8:              Aktiviteter/Handlingsplan for 2018

Sak 9:              Aktivitetsforslag /innkomne saker fra medlemmene

Sak 10 :           Aktiviteter/Handlingsplan NSBK 2017-2019

Sak 11:            Valg

Sak 12:            Avslutning

Frist for innsending av saker til møtet er 7 januar 2018.

Kontaktdata :            Anne-Gurine Johannesen                             ann-joh2@online.no

Sekretær Vibeke Schjelderup Osvold           hjovib@hotmail.com

Vel møtt! 

 

Artikkelen ble postet i kategorien:
Arrangementer / Hordaland