NSBK avd. Agder skal avholder ordinært årsmøte 28. februar 2023 kl 18:00 i Kristiansand, møterom i Rådhuskvartalet (Kristiansand kommune)

Frist for å melde inn saker til årsmøte og til å foreslå kandidater til valgkomité er 31. januar.
Saker sendes til post@agder.nsbk.no

Forslag til kandidater til valgkomité sendes til samme adresse (OBS! Husk at kandidatene må spørres på forhånd).

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes og har vært medlem i minst 6 uker har møterett og stemmerett på årsmøtet.

Styret ønsker å holde medlemsmøte etter avholdt årsmøte. Så da er alle medlemmer og potensielle medlemmer velkommen til samme sted kl 19:15.

Enkel bevertning.

Mvh
Gøril Sørensen, leder NSBK avd. Agder

Artikkelen ble postet i kategorien:
Agder / Arrangementer