Norsk Kennel Klubb ønsker å informere alle raseklubber som har innført registreringskrav for øyelysing oppmerksom på følgende:
NKKs Sunnhetsutvalg har i sitt møte 19.10.2023 behandlet følgende sak og fattet vedtak som omfatter deres raseklubb:
SU-sak 33/23: Bortfall av obligatorisk øyelysning av avlshanner som er øyelyst én gang etter 9 års alder.

Vedtaket med begrunnelse kan leses her:
https://www.nkk.no/getfile.php/132948968-1698751502/Dokumenter/Om%20NKK/Organisasjonen/Sunnhetsutvalget/Protokoll%20SU%202023-5.endelig.pdf

Artikkelen ble postet i kategorien:
Alle områder