Førstkommende helg avholdes . NSBK deltar med nestleder, sakslisten kan leses i vedlagte link. Verdt å merke seg at fullcertordningen foreslås å gjelde for alle, uten mulighet til å reservere seg, slik vi har gjort til nå. Det foreslås også lovendring som flytter RS til våren og som gir hovedstyret (HS) i NKK fullmakt til å fastsette grunnkontingent og budsjett.
https://www.nkk.no/…/Sakspapirer%20til%20NKKs…
Artikkelen ble postet i kategorien:
Alle områder