Vedlagt følger svar fra NKKs Hovedstyre på brev av 13. januar 2021.
Brevet sendes til alle klubber og regioner som underskrev brevet.

Hovedstyret har stor forståelse for og verdsetter at klubber og
regioner ønsker å ivareta sine medlemmer på en god måte. Vi
anerkjenner utfordringene og bekymringene som fremmes, og vil handle
raskt for å sikre at grunnkontingenten for 2021 kan fastsettes av RS
så snart som mulig. Hovedstyret skal ha et møte i ettermiddag, når
nye smittevernrestriksjoner for den nærmeste tiden er fremlagt av
Regjeringen.

Hovedstyret inviterer gjerne avsendere av brevet til et dialogmøte på
Teams med ytterligere informasjon dersom dette er ønskelig.

Med vennlig hilsen

NKKs Hovedstyre

Svar på brev om grunnkontingent

Artikkelen ble postet i kategorien:
Alle områder