NKK er i en svært alvorlig økonomisk situasjon, og har bedt sine medlemmer og klubber om bistand. Styret i NSBK har drøftet henvendelsen fra NKK i et ekstra styremøte (se protokoll), og er innstilte på å bidra etter noen avklaringer.
Dette fordi en konkurs i NKK vil ha store konsekvenser for hund og avl i Norge bl.a. få følgende konsekvenser:

– NKK ikke lenger vil være medlem av FCI

– Valpekull vil ikke vil bli stambokført og anerkjent internasjonalt

– Ingen utstillings- eller prøveresultater som ev. oppnås ved klubber og forbunds arrangementer vil være anerkjent av FCI eller andre kennelklubber som er medlemmer i FCI

– NKKs medlemmer vil ikke kunne delta på utstillinger eller prøver i utlandet

– NKKs stambokregister, helsedata mv. samlet gjennom over 120 år kan gå tapt

Dersom du har innspill om dette bes det sendes til styret@nsbk.no. Vi ønsker ikke her en diskusjon om hvordan NKK har disponert sine inntekter, det er en diskusjon for ettertiden og ikke akkurat her og nå.

Artikkelen ble postet i kategorien:
Alle områder