Hovedstyret hadde fredag morgen ekstraordinært hovedstyremøte

 

Nytt vedtak: Alvorlig sykdom hos hund i Norge

Med bakgrunn i nye anbefalinger fra Mattilsynet av 26.9.19 vedtar Hovedstyret å oppheve tidligere hovedstyrevedtak 64/19, 65/19, 65b/19, 75/19, 76/19 og 77/19 om:

•            Innstilling av terminfestede arrangementer

•            Om å ikke sende landslag til mesterskap i utlandet

•            Anbefalingen om at medlemmer ikke bør delta med hunder på utstilling, prøver mv. i utlandet

 

Hovedstyrets vedtak knyttet til tilbakemelding av påmeldingsavgift vil etter dette følge av utstillingsreglene og det enkelte prøveregelverk.

 

Bakgrunn:

Norsk Kennel Klub har hele sykdomsperioden fulgt anbefalingene til Mattilsynet mht. anbefalinger til hundeeiere, og om å unngå ansamlinger av hunder. Vi har hatt nær kontakt med Mattilsynets fagavdeling og kommunikasjonsavdeling hyppig gjennom hele perioden. Signalene om at det ville komme en oppheving av råd om ansamling kom torsdag ettermiddag 26. september, og ble offentliggjort kl. 20:45. Det ble umiddelbart innkalt til EO HS-møte fredag morgen.

I perioden med innstilling av arrangementer har rundt 250 arrangementer blitt innstilt, de siste arrangementene er avlyst helt opp mot Mattilsynets endring. Dette har berørt mange arrangører og deltakere. HS ber alle ha forståelse for at beslutninger er tatt til det til den tids kunnskap, og at alle beslutninger er tatt så snart praktisk gjennomførbart.

Avlyste arrangementer fremover i tid

Klubber som har avlyst arrangementer lenger frem i tid pga situasjonen, og som ønsker å gjennomføre disse likevel må ta kontakt med oss – send en epost til utstilling@nkk.no.

 

Ikke nødvendig med risikovurderinger til NKK

Mange har startet arbeidet med risikovurdering, for å få godkjent sine arrangementer. Det er ikke lenger nødvendig å sende disse til oss.

Vi anbefaler likevel at dere gjør en vurdering for fremtidige arrangement, rundt generelle hygienetiltak.

 

Vi informerer våre internasjonale samarbeidspartnere

Vi har i dag sendt informasjon til de nordiske kennelklubbene, FCI og medlemsklubbene der. Vi informerer om oppheving av tidligere vedtak og at Mattilsynet har konkludert med at ansamlinger ikke lenger frarådes. Vi har også oppdaterte engelske nettsider og delt disse på Facebook.

 

Siste nytt

Mattilsynet endret torsdag kveld sine råd til hundeeiere, og opphevet rådet om å unngå ansamlinger, se www.nkk.no/alvorligsykdom

 

Dette har vært en krevende situasjon for dere alle lenge nå. Vi vil gjerne rette en takk til de berørte klubbene som har vist stor fleksibilitet, forståelse og tilpasningsevne og -vilje.

Artikkelen ble postet i kategorien:
Alle områder